دوره جامع مایلستون

1,850,000 تومان6,850,000 تومان

مدرس: فردین رضائی
مخاطب: مدیران پروژه، مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، مدیران و کارشناسان PMO
فرمت: ویدیویی در بستر SpotPlayer، دوازده جلسه آنلاین رفع اشکال و منتورینگ از طریق Whatsapp و تماس تلفنی
مدت زمان: بیش از 80 ساعت
مدت دسترسی: نامحدود
مدت پشتیبانی: 6 ماه

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه
دوره جامع مایلستون